In Blog

Door de prothese op de juiste manier te reinigingen en te bewaren kunnen complicaties in de mondgezondheid en algehele gezondheid voorkomen worden. Uit onderzoek blijkt dat de verzorging van de prothese vaak te wensen overlaat en hierdoor accumulatie van de biofilm kan ontstaan [1]. Door de accumulatie van de biofilm ontstaat er een groter risico voor stomatitis. Stomatitis, is het gevolg van een slechte verzorging van de prothese en komt bij 15-70% van de prothese-dragers voor [2].

Het ’s nachts dragen van de prothese wordt geassocieerd met Candida-geassocieerde stomatitis [3]. Ondanks dat je als mondzorgprofessional het advies geeft om de prothese ’s nachts niet te dragen, blijft een groot aantal patiënten dit wel doen [4]. Ook wordt geadviseerd om de prothese ’s nachts droog te bewaren en wordt het afgeraden om reinigingstabletten te gebruiken om de prothese schoon te maken. Door het droog bewaren van de prothese zou kolonisatie van Candida voorkomen worden [5] en het gebruik van  reinigingstabletten zouden de prothese beschadigen.

By Jay Boucher

By Jay Boucher

Echter voor deze adviezen ontbreekt het aan sterke evidentie en is het onduidelijk op welke manier de prothese optimaal bewaard moet worden [6]. Slechts 1 onderzoek uit 1986 gaf aan, dat het droog bewaren in plaats van in water, kolonisatie van Candida op de prothese zou voorkomen [5].

Recent onderzoek met reinigingstabletten en bewaren prothese

Om meer evidentie voor deze adviezen te verkrijgen, onderzocht Duyck et al. (2016) een aantal reinigingsmethoden en manieren voor het bewaren van de prothese. In dit onderzoek werden prothesen in 4 test groepen ingedeeld: twee groepen waarin de prothese gepoetst en bewaard werd in water met of zonder reinigingstablet en 2 groepen waarin de prothese ultrasonisch gereinigd (‘trilbad’) werd en in water met of zonder reinigingstablet (Corega®) werd bewaard.

Belangrijkste resultaten uit dit onderzoek waren, dat het gebruik van een reinigingstabletten zorgden voor een significante afname van het aantal bacteriën op de prothese. Deze afname was nog sterker als de prothese ultrasonisch werd gereinigd. Ook zorgde het reinigingstablet voor een afname van het totaal aantal aanwezige bacteriën en de samenstelling van de biofilm, ongeacht of de prothese met een borstel of ultrasonisch werd schoon gemaakt. In de 4 testengroepen werd geen verschil gevonden in de van afname van de Candida Albicans [6]. Nishi et al. (2014) toonde wel een afname van Candida Albicans aan door ultrasonische reiniging [7].

Herziening advies reinigen prothese

Het onderzoek van Duyck et al. (2016) toont dus aan, dat een reinigingstablet een toegevoegd reinigingseffect kan hebben als de prothese ’s nachts in water met zo’n tablet wordt bewaard. En dit resultaat is dus juist tegenovergesteld aan wat er op dit moment in de praktijk geadviseerd wordt.

Belangrijk is wel om de eventuele verandering in duurzaamheid bij het gebruik van reinigingstabletten te onderzoeken, want bij een onderzoek met 2 andere reinigingstabletten werd een verandering in de ruwheid en hardheid van de prothese gevonden [8]. Uitgebreider onderzoek is nodig om het effect van reinigingstabletten, ultrasonische reiniging en het nat bewaren van de prothese, ook in relatie tot het ontstaan van stomatitis, te onderzoeken [6,7].

Naar aanleiding van deze resultaten moeten de adviezen rondom het reinigen en het ’s nachts bewaren van de prothese nader worden onderzocht en eventueel worden herzien op basis van recente evidentie [6,9,10]. Een afweging bij herziening van het advies is, met name voor zorgafhankelijke ouderen;  Wat is belangrijker; een plaquevrije prothese of de duurzaamheid van de prothese?

oralevidence

Made by The Dainty Squid

Referenties

  1. DeVisschere LM, et al. Oral hygiene of elderly people in long term care institutions—a crosssectional study. Gerodontology.2006;23:195–204.
  2. Zissis A, et al .Comparison of denture stomatitis prevalence in two population groups. Int J Prosthodont. 2006;19:621–625.
  3. Iinuma T, et al. Denture wearing during sleep doubles the risk of pneumonia in the very elderly. J Dent Res.2015;94:28S–36S.
  4. Takamiya AS, et al. Complete denture hygiene and nocturnal wearing habits among patients attending the Prosthodontic Departmentina Dental University in Brazil.Gerodontology.2011;28:91–96.
  5. Stafford GD, et al. The effect of overnight drying and water immersion on candidal colonization and properties of complete dentures. J Dent. 1986;14(2):52-56.
  6. Duyck J, et al. Impact of Denture Cleaning Method and Overnight Storage Condition on Denture Biofilm Mass and Composition: A Cross-Over Randomized Clinical Trial. PLoS One. 2016;11(1):e0145837.
  7. Nishi Y, et al .Survival of microorganisms on complete dentures following ultrasonic cleaning combined with immersion in peroxide-based cleanser solution. Gerodontology.2014;31:202-209.
  8. Moussa AR, et al. A Comparative Clinical Study of the Effect of Denture Cleansing on the Surface Roughness and Hardness of Two Denture Base Materials. Open Access Maced J Med Sci. 2016; 4(3):476-481.
  9. Duyck J, et al. Overnight storage of removable dentures in alkaline peroxide-based tablets affects biofilm mass and composition. J Dent. 2013;41(12):1281-1289.
  10. De Souza RF, et al. Interventions for cleaning dentures in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2009; (4):CD007395.

Deze blog is een bewerking van de column, die is verschenen in Nederlands Tijdschrift voor Mondhygiëne, nr.1, 2017.

0