In Oralevidence, Uncategorized

Er komt een verbod op de vloeistoffen met smaakjes voor e-sigaretten en vapes. Vanaf 1 januari 2024 mogen vloeistoffen alleen nog naar tabak smaken en niet meer naar appel, banaan of vanille.[1]

Een van de redenen, dat er een verbod komt op deze vloeistoffen met zoete smaakjes is, omdat onder jongeren deze vloeistoffen, die niet naar tabak smaken, erg populair zijn. Jongeren ervaren deze e-sigaretten met zoete smaken als minder schadelijk, waardoor zij sneller geneigd zijn om e-sigaretten te proberen. Deze zoete smaakjes verleidt jongeren om te beginnen met vapen en ook tot het uiteindelijk roken van tabak.[2]

Damp e-sigaretten

Uit onderzoek blijkt dat de rook of damp van e-sigaretten minder schadelijke stoffen bevat dan normale sigarettenrook. Maar dat betekent niet dat de damp van e-sigaretten gezond voor je is. De damp van een e-sigaret bevat (sporen van) giftige en carcinogene stoffen, nicotine, propyleenglycol, glycerol en aldehyden. Het inademen van deze stoffen kan de luchtwegen irriteren of beschadigen.[3,4] Ook kunnen hartkloppingen ontstaan en heeft de gebruiker een verhoogde kans op kanker.

De damp die een roker van een e-sigaret uitademt kan effecten hebben op omstanders. Bij hen kunnen keel, neus en/of ogen licht geïrriteerd raken.[3]

Het inademen van deze damp is ook schadelijk voor de mondgezondheid. Yang et al. (2020) beschreef in een systematic review een verscheidenheid aan orale mucosale problemen, zoals het ontstaan van orale mucosale laesies, zwarte of harige tong, nicotine stomatitis of brandige gevoel in de mond of tong. Maar ook tandverkleuringen en candida albicans werden vaker gevonden bij e-sigaret gebruikers in vergelijking bij niet-(e)-rokers.[4]

Parodontale gezondheid

Uit verschillende onderzoeken blijkt, dat elektrisch roken bij langduriger gebruik de samenstelling van het orale microbioom verandert en er meer parodontale pathogenen aanwezig zijn.[5,6] Inmiddels is er ook meer bekend over het effect van e-sigaretten op de parodontale gezondheid en behandeling.

Een recente systematic review onderzocht de wetenschappelijke resultaten op plaquescore, pocketdiepte (>3 mm) en bloeding na sonderen bij 3 groepen mensen (niet rokers, tabak rokers, e-sigaret gebruiker). Hieruit bleek dat, bij de tabak rokers werden de meeste plaque en minder bloedingen bij sonderen gevonden, ondanks een hogere plaque-index ten opzichte van de niet-rokers en e-sigaret gebruikers.

Een verklaring hiervoor is, dat nicotine zorgt voor vasoconstrictie, waardoor er minder bloeding ontstaat. Daarentegen hadden rokers van e-sigaretten een slechtere parodontale gezondheid dan de niet-rokers. Bij de tabaksrokers werden meer pockets gevonden ten opzichte van elektronische rokers en de niet-rokers.[7] Ook Figueredo et al. (2023) vonden bij vapers vaker diepere parodontale pockets en meer plaque.[8]

Vapen en parodontale behandeling

Daarnaast werden er minder goede resultaten gevonden na een parodontale niet-chirurgische behandeling bij tabaks -en e-sigaret rokers in vergelijking met niet-rokers worden. De niet-rokers hadden de minste pockets van 5mm of dieper na behandeling.[9] E-sigaretten hebben dus een nadelig effect op de parodontale behandeling en gezondheid.

Elektrisch roken en vapen worden regelmatig als tussenstap geadviseerd om te stoppen met roken, maar vormen voor sommige jongeren een opstap naar het roken van tabak. Vapen of het gebruik van e-sigaretten hebben een negatief effect op de mondgezondheid en op de parodontale behandeling. Het beste advies voor de (mond)gezondheid blijft dus om te stoppen met (e)-roken.

Lees meer over: Snus en mondgezondheid

Bronnen

1.NOS (26 juni 2023). Uitstel smaakjesverbod e-sigaretten en vapes tot 1 januari. Geraadpleegd op 14 juli 2023, van https://nos.nl/artikel/2480374-uitstel-smaakjesverbod-e-sigaretten-en-vapes-tot-1-januari
2.Trimbos (2020). Factsheet over electronische sigaretten (E-sigaretten). Geraadpleegd op 14 juli 2023, van https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/af1765-factsheet-elektronische-sigaretten/
3.RIVM. Wat is een e-sigaret ? Geraadpleegd op 14 juli 2023, van https://www.rivm.nl/tabak/producten/wat-is-een-e-sigaret
4.Yang I, Sandeep S, Rodriguez J. The oral health impact of electronic cigarette use: a systematic review [published correction appears in Crit Rev Toxicol. 2020 Apr 14;:1]. Crit Rev Toxicol. 2020;50(2):97-127.
5.Xu F, Pushalkar S, Lin Z, et al. Electronic cigarette use enriches periodontal pathogens. Mol Oral Microbiol. 2022;37(2):63-76.
6.Thomas SC, Xu F, Pushalkar S, et al. Electronic Cigarette Use Promotes a Unique Periodontal Microbiome. mBio. 2022;13(1):e0007522.
7.Pesce P, Menini M, Ugo G, Bagnasco F, Dioguardi M, Troiano G. Evaluation of periodontal indices among non-smokers, tobacco, and e-cigarette smokers: a systematic review and network meta-analysis. Clin Oral Investig.2022;26(7):4701-4714.
8.Figueredo CA, Abdelhay N, Figueredo CM, Catunda R, Gibson MP. The impact of vaping on periodontitis: A systematic review. Clin Exp Dent Res. 2021;7(3):376-384.
9.Shah C, Holtfreter B, Hughes FJ, Nibali L. Retrospective exploratory study of smoking status and e-cigarette use with response to non-surgical periodontal therapy. J Periodontol. 2023;94(1):41-54.

0