In Blog, Oralevidence

Mondspoelmiddelen met essentiële oliën, zoals Listerine en Odol, hebben een antiseptische en antimicrobiële werking om de vorming van de biofilm te remmen en het geven van een frisse adem [1]. Essentiële oliën zijn onder andere thymol, eucalyptol, menthol en methylsalicylaat [2].

Maar hoe effectief zijn deze mondspoelmiddel met essentiële oliën ? En is een mondspoelmiddel met essentiële oliën en alcohol schadelijk voor de mondgezondheid ? Lees het in deze blog.

Plaque afname

Er zijn verschillende onderzoeken gepubliceerd waarin de effectiviteit van mondspoelmiddel met essentiële oliën op de reductie van plaque en gingivitis onder de loep zijn genomen. Uit 2 systematic reviews met meta-analysen, bleek dat na 6 maanden het gebruik van een mondspoelmiddel in combinatie met mechanische reiniging  voor een gemiddelde grotere afnamen van plaque en gingivitis zorgde dan mechanische reiniging alleen [3,4]. Uit een andere meta-analyse bleek ook, dat mondspoelmiddelen met essentiële oliën voor een significante grotere plaque reductie veroorzaakten dan een placebo spoelmiddel en zelfs ook bij interdentale vlakken was de reductie groter bij het gebruik van zo’n mondspoelmiddel in vergelijking met flossen [5].

Verschil mondspoelmiddelen met en zonder alcohol

In mondspoelmiddelen met essentiële oliën is vaak alcohol als bestanddeel aanwezig. Alcohol wordt als oplos -en conserveringsmiddel toegevoegd aan mondspoelmiddelen, maar ook om bepaalde andere bestanddelen te activeren en de smaak te verhogen [1]. Uit een systematic review bleek dat het toevoegen van alcohol in mondspoelenmiddel met essentiële oliën niet zorgden voor een groter effect van het spoelmiddel [6].

Ook een recente klinisch gerandomiseerd onderzoek (2018), waarin Listerine Cool Mint en Listerine Zero 6 maanden werden onderzocht, concludeerde dat er een  significante even grote afname van plaque, gingivitis en gingivale bloedingen ontstond bij het gebruik van deze 2 spoelmiddelen. In dit onderzoek werd ook een enigszins klinisch relevant verschil gevonden in een grotere afname van plaque bij het gebruik van deze spoelmiddelen in vergelijking met proefpersonen die alleen poetsten en geen spoelmiddel gebruikten [7]. Meer onafhankelijk onderzoek is nodig naar het effect van beide spoelmiddelen op langer termijn.

Made by Chloe Whisenhunt

Alcohol ongevaarlijk in mondspoelmiddelen

In Nederland zijn sommige mondzorgprofessionals terughoudend in het adviseren van mondspoelmiddelen met essentiële oliën, vanwege het feit dat het spoelmiddel alcohol bevat en hierdoor het mogelijke risico van het ontstaan van orale kanker. Echter blijkt uit onderzoek dat deze angst voor dit risico niet nodig is.

Een meta-analyse van verschillende epidemiologische onderzoeken toonde geen verhoogd risico en significantie associaties aan voor het ontstaan van orale mondkanker bij het dagelijks gebruik van mondspoelmiddelen die alcohol bevatten [8].

Mondspoelmiddelen met essentiële oliën kunnen dus veilig geadviseerd worden en een essentiële bijdrage leveren aan de dagelijkse mondverzorging en mondgezondheid.

Lees ook: Baking soda in tandpasta – 4 evidence-based facts

Bronnen:

1.Van der Weijden FA et al. Can Chemical Mouthwash Agents Achieve Plaque/Gingivitis Control? Dent Clin North Am. 2015;59(4):799-829.

2.Vlachojannis C et al. Listerine® Products: An Update on the Efficacy and Safety. Phytother Res. 2016;30(3):367-373.

3.Araujo MWB et al. Meta-analysis of the effect of an essential oil-containing mouthrinse on gingivitis and plaque. J Am Dent Assoc. 2015;146(8):610-622.

4.Van Leeuwen MP et al. Essential oils compared to chlorhexidine with respect to plaque and parameters of gingival inflammation: a systematic review. J Periodontol. 2011;82(2):174-194.

5.Haas AN et al. Essential oils-containing mouthwashes for gingivitis and plaque: Meta-analyses and meta-regression. J Dent. 2016;55:7-15.

6.Van Leeuwen MP et al. The effect of an essential-oils mouthrinse as compared to a vehicle solution on plaque and gingival inflammation: a systematic review and meta-analysis. Int J Dent Hyg. 2014;12(3):160-167.

7.Lynch MC et al. The effects of essential oil mouthrinses with or without alcohol on plaque and gingivitis: a randomized controlled clinical study. BMC Oral Health. 2018;18(1):6.

8.Gandini S. Mouthwash and oral cancer risk quantitative meta-analysis of epidemiologic studies. Ann Agric Environ Med. 2012;19(2):173-180.

0