In Blog, Oralevidence

In juni 2015 publiceerde ik 2 blogs over Actieve zuurstof in de mondzorg. In de blog Actieve zuurstof in de mondzorg was te lezen hoe zuurstof een rol speelt in de wondgenezing. Actieve zuurstof in bepaalde mondverzorgingsproducten zouden bepaalde orale processen verbeteren, waardoor er bijvoorbeeld betere wondgenezing ontstaat of een vermindering van gingivitis of peri-implantitis. Drie jaar na deze blog maak ik de balans op voor de producten Bluem® en O7 Active®.

Wat is er voor evidentie bijgekomen over dit onderwerp ? Hierbij dus een update over deze 2 producten.

Bluem®

Bluem bevat o.a. ‘natural oxygen’ en honing, volgens de website van het product en wordt geïndiceerd bij acute wondgenezing na plaatsing van een implantaat of extractie, gingivitis, parodontitis, peri-mucositis -en implantitis [1].

Wat was er al bekend ?

In 2015 stuurde Bluem een aantal wetenschappelijke artikelen toe, die de werking van bepaalde bestanddelen, zoals honing, van het product, beschrijven. Uit twee onderzoeken bleek, dat honing significant plaque reduceert in vergelijking met chloorhexidine [2,3]. Er waren ook in vitro resultaten bekend over de remming van de groei van Streptococus mutans door honing [4]. In vitro betekent, dat het onderzoek in glas of reageerbuis (lees buiten het lichaam), heeft plaatsgevonden. Tevens zijn er door Bluem wetenschappelijke artikelen toegestuurd over de algemene werking van zuurstof in wondgenezing [5-7].

Echter, deze resultaten van deze onderzoeken toonden niet de werking van Bluem aan. Deze onderzoeken beschrijven resultaten van een bestanddeel, dat Bluem ook bevat. Maar dat betekent niet, dat deze bestanddelen in het product van Bluem hetzelfde effect geven. De ‘honing’- resultaten geven wel aanleiding om meer onderzoek te doen naar het effect van honing. Ook de hoopgevende resultaten van het gebruik van zuurstof in de geneeskundige wondgenezing geven aanleiding om te onderzoeken of in de mondzorg of implantologie dezelfde effecten gevonden worden. Maar zijn deze onderzoeken inmiddels uitgevoerd ?

Made by Oksi

Wat is er in 2018 wetenschappelijk bekend over Bluem®?

Op Pubmed zijn er nog steeds geen gepubliceerde wetenschappelijke artikelen te vinden die een Bluem product onderzoekt. Via het professional-gedeelte van de website van Bluem wordt er verwezen naar vele casestudy’s en een document over een onderzoek wat is uitgevoerd door de universiteit van Toronto [8,9].

Dit document beschrijft een in vitro-pilot-onderzoek waarbij de antimicrobiële werking van BlueM mondwater wordt vergeleken met een chloorhexidine spoelmiddel. Uit dit kortdurende experiment zou blijken, dat BlueM mondspoelmiddel effectiever is dan chloorhexidine in het remmen van de biofilm en het verminderen van het aantal S. mutans [9].

Er zijn een aantal kanttekeningen te plaatsen bij de resultaten uit dit onderzoek. Uit het document van dit onderzoek wordt niet duidelijk welk product met welke concentratie chloorhexidine wordt onderzocht en vergeleken met Bluem. Daarnaast is het een kortdurend in vitro onderzoek van 3 dagen. Over het effect op langer termijn is dus niets bekend en ook niet of dezelfde resultaten gevonden zullen worden in de mondholte. Tevens zijn de resultaten van dit onderzoek nog niet gecontroleerd én gepubliceerd door een wetenschappelijk tijdschrift.

Casestudy’s

Daarnaast verwijst Bluem op hun website naar vele casestudy’s, waarin bij uiteenlopende patiënten en problemen een product van Bluem is gebruikt. Een casestudy is een casusonderzoek waarin een beschrijving wordt gegeven over het verloop van een ziekte of aandoening of van een behandeling van 1 patiënt. Hierbij wordt de toestand voor en na een ingreep of voor en na een natuurlijk optredend herstel worden beschreven in relevante uitkomstmaten [10].

Omdat een casestudy een beschrijving is over 1 patiënt, zijn de uitkomsten niet meteen te generaliseren naar alle patiënten met dezelfde problematiek en is de kans op een minder objectieve beschrijving van de uitkomsten groot. Daarom is het belangrijk om bij casestudy’s gebruik te maken van de CARE-richtlijn (CAse REporting) om interventies en de resultaten van de casestudy nauwkeurig te beschrijven [11]. Deze richtlijn bevat een checklist waarmee een casestudy op 13 punten beoordeeld kan worden. Geen van de door Bluem gepubliceerde casestudy’s voldoet aan de opgestelde criteria van deze checklist van de CARE-richtlijn. Over het algemeen bestaan de casestudy’s uit een beschrijving van een aantal sheets van een powerpoint. De kwaliteit van de casestudy’s is laag en de resultaten van deze casestudy’s moeten zeer voorzichtig geïnterpreteerd worden.

Concluderend

Op PubMed zijn er op dit moment geen wetenschappelijke publicaties te vinden over grootschalige klinische onderzoeken, zoals Randomised Clinical Trials (RCT), waarin de werking van Bluem is onderzocht. De beschreven casestudy’s zijn van een te lage kwaliteit om als evidentie te gebruiken.

Van de afzonderlijke bestanddelen, honing en zuurstof, zijn bepaalde wetenschappelijke resultaten bekend. Maar zoals hierboven is beschreven, is er geen wetenschappelijk onderzoek bekend, waarin de werking van honing én zuurstof in het product Bluem is onderzocht. Er zijn dus geen wetenschappelijke resultaten beschikbaar over de werking en resultaten van Bluem bij wondgenezing na het plaatsen van implantaten,voorkomen van peri-implantitis of het verminderen gingivitis.

Kortom: grondig en grootschalig wetenschappelijk onderzoek is nog steeds nodig om het effect van Bluem te bepalen.

O7 Active®

Het spoelmiddel en tandpasta van O7 Active bevatten actieve zuurstof [12]. Deze actieve zuurstof technologie is gepatenteerd onder de naam Ardox-X. Volgens de website van O7 Active is het product geïndiceerd voor de behandeling van gingivitis, parodontitis, peri-implantitis en vermindering van halitose en cariës. Tevens zou de actieve zuurstof voor wittere tanden zorgen door een oxiderend effect.

Wat was er al wetenschappelijk bekend over O7 Active® ?

Op de website van O7 Active wordt gerefereerd naar (wetenschappelijke) onderzoeken. Via PubMed en Google zijn deze referenties geprobeerd te achterhalen. Over de Ardox-X is 1 wetenschappelijke artikel gepubliceerd [13]. Het gepubliceerde artikel beschrijft een in vitro onderzoek, waarin een remming van bepaalde plaque-bacteriën werd gevonden na de toevoeging van Ardox-X [12]. Echter, dit onderzoek heeft niet in het menselijk lichaam, maar in vitro, plaatsgevonden, waardoor meer onderzoek in vivo noodzakelijk is. De overige referenties op de website zijn niet terug te vinden in PubMed of via Google, behalve het proefschrift wat het hierboven beschreven artikel bevat.

Wat is er in 2018 bekend O7 Active® ?

Er zijn geen nieuwe wetenschappelijke publicaties ten opzichte van 2015 bijgekomen. Kortom: Er zijn dus weinig tot geen wetenschappelijke resultaten te vinden over O7 Active.

Concluderend

Op PubMed zijn er op dit moment geen wetenschappelijke publicaties te vinden over grootschalige klinische onderzoeken, zoals Randomised Clinical Trials (RCT), waarin de werking van O7 Active is onderzocht. Om meer te weten over het effect van O7 Active is wetenschappelijk onderzoek, ook in vivo, gewenst.

Wat nu ?

Op dit moment zijn er geen resultaten uit wetenschappelijk onderzoek, waarmee het gebruik van deze ‘zuurstof-bevattende’ producten Bluem en O7 Active kan worden ondersteund.

Dit betekent niet, dat je deze producten niet kan gebruiken bij een patiënt. Maar…bij het gebruik van deze producten zijn de effecten nu niet te voorspellen en zijn de eventuele resultaten patiënt afhankelijk. De behandelaar moet de eventuele resultaten na het gebruik van zo’n zuurstof-bevattend product per patiënt nauwkeurig analyseren en evalueren.

Als behandelaar moet je een aantal kritische vragen stellen ter evaluatie van de resultaten:

– Zijn de eventuele resultaten bereikt door het zuurstof-bevattend product of spelen er andere patiënt gebonden factoren een rol ? Bijvoorbeeld verbetering zelfzorg, algehele gezondheid of roken.
– Waren deze resultaten ook bereikt met de behandeling, die je als behandelaar ‘normaal‘ toepast ?
– Wat voor klinische (meetbare) verschillen zie je door het gebruik van deze zuurstof-bevattende producten ten opzichte van andere producten?
– Zijn de resultaten op langer termijn hetzelfde met het zuurstof-bevattend product als de resultaten bij de behandeling die normaal toepast ?
– Wat kost deze behandeling met een zuurstof-bevattend product en wat levert deze behandeling op langer termijn op ?

Afsluitend

Meer wetenschappelijke onderzoek zal moeten plaatsvinden om de werking van zuurstof-bevattende producten in de mondzorg te onderzoeken. Tot die tijd, is het onduidelijk of (actieve) zuurstof-bevattende producten in de mondzorg ‘gebakken lucht’ of een ‘verademing’ zijn.

Lees ook: Actieve zuurstof in de mondzorg

Bronnen

1.www.bluemcare.com/nl/ [geraadpleegd 16 juli 2018]

2.Jain A, Bhaskar DJ, Gupta D, Agali C, Gupta V, Gupta RK, Yadav P, Lavate AB, Chaturvedi M. Comparative evaluation of honey, chlorhexidine gluconate (0.2%) and combination of xylitol and chlorhexidine mouthwash (0.2%) on the clinical level of dental plaque: A 30 days randomized control trial.Perspect Clin Res. 2015;6(1):53-7.

3.Aparna S, Srirangarajan S, Malgi V, Setlur KP, Shashidhar R, Setty S, Thakur S. A comparative evaluation of the antibacterial efficacy of honey in vitro and antiplaque efficacy in a 4-day plaque regrowth model in vivo: preliminary results. J Periodontol. 2012;83(9):1116-1121.

4.Ahmadi-Motamayel F, Hendi SS, Alikhani MY, Khamverdi Z.Antibacterial activity of honey on cariogenic bacteria. J Dent (Tehran). 2013 Jan;10(1):10-5.

5.Schremi S, Szeimies RM, Prantl L, Karrer S , Landthaler M, Babilas P. Oxygen in acute and chronic wound healing. British Journal of Dermatology 2010,10-12

6.Eisenbud DE. Oxygen in wound healing. Nutrient, antibiotic, signaling molecule, and therapeutic agent. Clin Plastic Surg 2012, 39, 293-310

7.Sen CK.Wound healing essentials: let there be oxygen.Wound Repair Regen. 2009;17(1):1-18.

8.https:/www.bluemcare.com/professionals/ [geraadpleegd 16 juli 2018]

9.https://www.bluemcare.com/bluem-mouthwash-more-effective-than-chlorhexidine/ [geraadpleegd 16 juli 2018]

10.Aartman IHA, Loveren C van. Onderzoeksontwerpen en de ladder van evidence. Ned Tijdschr Tandheelkd 2007; 114: 161-165

11.Gagnier JJ, Kienle G, Altman DG, Moher D, Sox H, Riley D; CARE Group. The CARE Guidelines: Consensus-based Clinical Case Reporting Guideline Development. Glob Adv Health Med. 2013;2(5):38-43.

12.http://www.o7active.com/ [geraadpleegd 16 juli 2018]

13.Fernandez y Mostajo M, van der Reijden WA, Buijs MJ, Beertsen W, Van der Weijden F, Crielaard W, Zaura E. Effect of an oxygenating agent on oral bacteria in vitro and on dental plaque composition in healthy young adults. Front Cell Infect Microbiol. 2014 Jul 23;4:95.

0