In Oralevidence, Uncategorized

In een aantal mondspoelmiddelen is alcohol als bestanddeel aanwezig. Alcohol wordt als oplos -en conserveringsmiddel toegevoegd aan mondspoelmiddelen, maar ook om bepaalde andere bestanddelen te activeren en de smaak te verhogen.[1] Maar veroorzaakt alcohol in een spoelmiddel xerostomie ? En is alcohol in een mondspoelmiddel schadelijk voor de mondgezondheid ?

Spoelmiddel met alcohol en xerostomie

Sommige mondzorgprofessional geven het advies om het gebruik van een mondspoelmiddelen met alcohol te vermijden, want alcohol zou xerostomie klachten kunnen veroorzaken of verergeren. Om deze hypothese te onderzoeken, voerde Nair et al. (2017) een onderzoek uit waarbij een spoelmiddelmiddel met alcohol (Listerine® Tand en Tandvlees bescherming, 20% alcohol) en zonder alcohol (GUM® Care Mouthrinse – Green Forest Alcohol Free) werden vergelijken.

Honderdzeventig patiënten met xerostomieklachten spoelden 2 keer per dag met een van deze spoelmiddelen gedurende 1 week. Uit de resultaten van het onderzoek bleek, dat de xerostomieklachten bij beide spoelmiddelen niet verschilden.[2] Het spoelmiddel met alcohol zorgde dus niet voor meer xerostomieklachten.

Een soortgelijk onderzoek van Kerr et al. (2014) vond ook geen verschil in het ervaren van xerostomieklachten bij patiënten die een alcohol bevattend spoelmiddel (Listerine Cool Mint®)  gebruikten of alcoholvrij spoelmiddel (Crest Pro-Health)  gedurende 12 weken. Tevens werd de speekselsecretie gemeten. De speekselsecretie werd niet beïnvloed door het gebruik van een alcohol bevattend spoelmiddel.[3]

Made by tyler spangler

Polyfarmacie

Polyfarmacie, het gebruik van 5 geneesmiddelen of meer, kan xerostomie veroorzaken. In een onderzoek bij 120 gehospitaliseerde patiënten met polyfarmacie, die alcohol bevattende spoelmiddelen langer dan 2 weken gebruikten, rapporteerden 62.5% xerostomieklachten. De combinatie van polyfarmacie en het gebruik van een alcohol bevattende spoelmiddel kan xerostomie beïnvloeden.[4]

Meer en langdurig onderzoek is nog nodig om de exacte interactie te bepalen tussen een alcohol bevattend spoelmiddel en polyfarmacie. Maar bij kwetsbare patiëntengroepen zal er rekening gehouden moeten worden met een mogelijke toename van de xerostomieklachten bij het gebruik van zo’n spoelmiddel.

Veilig

In Nederland zijn sommige mondzorgprofessionals terughoudend in het adviseren van mondspoelmiddelen met alcohol, vanwege het mogelijke risico van het ontstaan van orale kanker.[5] Echter blijkt uit onderzoek dat deze angst voor dit risico niet nodig is.

Een meta-analyse van verschillende epidemiologische onderzoeken toonde geen verhoogd risico en significantie associaties aan voor het ontstaan van orale mondkanker bij het dagelijks gebruik van mondspoelmiddelen die alcohol bevatten.[6]

Uit de huidige bovenstaande evidentie blijkt niet dat een alcohol bevattend spoelmiddel xerostomie klachten veroorzaakt of verergert bij gezonde patiënten.

Wil jij ook sneller en makkelijker wetenschappelijke artikelen lezen. Klik dan hier
Bronnen

1.Van der Weijden FA. et al. Can Chemical Mouthwash Agents Achieve Plaque/Gingivitis Control? Dent Clin North Am. 2015;59(4):799-829.

2.Nair R. et al. Should short-term use of alcohol-containing mouthrinse be avoided for fear of worsening xerostomia? J Oral Rehabil. 2018;45(2):140-146.

3.Kerr AR. et al. Comparison of two mouthrinses in relation to salivary flow and perceived dryness. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2015;119(1):59-64.

4.Chevalier M. et al. Antiseptic mouthwashes could worsen xerostomia in patients taking polypharmacy. Acta Odontol Scand. 2015;73(4):267-73.

5.Is een mondspoelmiddel met essentiële oliën effectief ? The Oral Evidence Academy [http://oralevidence.nl.mdurl.nl/olien] Geraadpleegd 25 januari 2019

6.Gandini S. Mouthwash and oral cancer risk quantitative meta-analysis of epidemiologic studies. Ann Agric Environ Med. 2012;19(2):173-180.

0