In Blog, Oralevidence, Uncategorized

Dagelijkse (interdentale) plaqueverwijdering is belangrijk om problemen als cariës en gingivitis te voorkomen. Het gebruik van een interdentaal hulpmiddel bij het poetsen verwijdert meer tandplaque dan tandenpoetsen alleen [1].

In de aflopen jaren zijn er meer soorten interdentale hulpmiddelen op de markt gekomen, zoals waterflossers, rubberen ragers of ragers met handvat waaraan de borstel in een hoek is bevestigd.  Maar wat is de laatste stand van zaken omtrent de effectiviteit van verschillende interdentale hulpmiddelen ?

Update #1 Ragers vs waterflosser vs floss

De eerste update komt uit een recente netwerk meta-analyse, die alle interdentale hulpmiddelen vergeleek op onder andere de afname van gingivale bloeding [2]. Bij zo’n analyse wordt de veronderstelling gehanteerd dat als interdentaal hulpmiddel A beter is dan B en interdentaal hulpmiddel B beter dan C, interdentaal hulpmiddel A ook beter moet zijn dan interdentaal hulpmiddel C. Met een netwerk meta-analyse kunnen dus de resultaten uit andere onderzoeken over interdentale hulpmiddelen met elkaar vergeleken worden, zonder zelf nieuw onderzoek te doen.

Uit de analyse bleek dat ragers en waterflossers voor de grootste afname van gingivale bloedingen zorgen. Tevens bleek wederom dat het gebruik van floss nauwelijks effectief is in het verminderen van gingivale ontsteking. Floss kan effectief zijn, mits de juiste floss-techniek wordt gebruikt, en daar ontbreekt het meestal aan bij de meeste patiënten [2].

By ariella elovic

Update #2 Rubberen ragers

Hennequin-Hoenderbos et al. (2018) onderzocht of een rubberen rager net zo goed als de ‘gewone rager’ gingivitis kan verminderen en daarbij ook hoe patiënten deze ragers ervaren en wat mogelijke ongewenste bijwerkingen zijn. Beide ragers verwijderden plaque, maar er werd geen significant verschil gevonden tussen de ragers. Er werden wel significant minder gingivale abrasieën gevonden bij de rubberen rager en ook waren patiënten significant positiever over de rubberen rager dan de gewone rager [3].

Update #3 Rechte rager of met een hoek

De derde update komt uit een onderzoek waarin een gewone (rechte) rager wordt vergeleken met een rager met een langer handvat, waarbij de borstel in een bepaalde hoek is geplaatst. Dit onderzoek toonde aan dat beide ragers significant effectief waren in het verwijderen van interdentale plaque.

Maar er werd een groter significant verschil gevonden in plaqueverwijdering bij de rechte rager dan bij de rager met de ‘hoek’. Dit significante verschil in het voordeel van de rechte rager werd ook gevonden bij de interdentale ruimten bij de premolaren en molaren [4]. De hoek waarin het borsteltje van de andere rager stond, heeft dus niet bijgedragen aan een (extra) grotere plaqueverwijdering.

Afsluitend

De hierboven beschreven resultaten voor de rechte en rubberen ragers zijn afkomstig uit één onderzoek. Meer grootschalige onderzoeken naar de effectiviteit van de verschillende soorten ragers blijft gewenst.

Zelf sneller en makkelijker evidence-based werken ? Klik hier

Bronnen

1.Slot DE, Dörfer CE, Van der Weijden GA. The efficacy of interdental brushes on plaque and parameters of periodontal inflammation: a systematic review. Int J Dent Hyg. 2008;6(4):253-264.

2.Kotsakis GA, Lian Q, Ioannou AL, Michalowicz BS, John MT, Chu H. A network meta-analysis of interproximal oral hygiene methods in the reduction of clinical indices of inflammation. J Periodontol. 2018;89(5):558-570.

3.Hennequin-Hoenderdos NL, van der Sluijs E, van der Weijden GA, Slot DE. Efficacy of a rubber bristles interdental cleaner compared to an interdental brush on dental plaque, gingival bleeding and gingival abrasion: A randomized clinical trial. Int J Dent Hyg. 2018;16(3):380-388.

4.Jordan RA, Hong HM, Lucaciu A, Zimmer S. Efficacy of straight versus angled interdental brushes on interproximal tooth cleaning: a randomized controlled trial. Int J Dent Hyg. 2014;12(2):152-157.

0