In Blog, Oralevidence

Teledentistry is het op afstand verlenen van tandheelkundige zorg, diagnostiek, consultatie en behandeling en geen fysiek contact is met de patient, waarbij gebruik wordt gemaakt van telecommunicatie- en technologie.[1]

Sinds de uitbraak van COVID-19 wordt teledentistry vaker ingezet wanneer fysiek contact met de patient of consultatie van een mondzorgprofessional niet mogelijk is. Ondanks deze toename zijn mondzorgprofessionals nog terughoudend in het gebruik van teledentistry.[2]

Voordelen teledentistry

Toch biedt teledentistry voordelen en innovatieve kansen. Voordelen zijn het locatie onafhankelijk uitwisselen van informatie, instructies of adviezen tussen behandelaars en patiënten, zonder reistijd -en kosten. Bijvoorbeeld een intake gesprek, triage, spoedconsult, mondhygiëne controle, motivatiegesprek of voedings- en mondzorgadviezen zouden via online video-consulten uitgevoerd kunnen worden. Denk ook aan het gebruik van bepaalde elektrische tandenborstels waarmee de patient op afstand via een app informatie kan uitwisselen over zijn mondverzorging met de mondzorgprofessional.

Tijdens de coronapandemie zijn er kleinschalige pilot-onderzoeken gedaan met een virtuele kliniek, waarbij teledentistry werd gebruikt voor triage, diagnostiek en verwijzing.[3-5] Hieruit blijkt dat patiënten en behandelaars tevreden waren over het gebruik van teledentistry [3-5] en patiënten in de toekomst vaker een online afspraak willen maken.[3]

Ook is er een onderzoek gedaan naar diagnostiek met orale foto’s, die de patient zelf maakt met een mobiele telefoon en verstuurt naar de behandelaar. De foto’s waren van voldoende kwaliteit om een inschatting te maken door de behandelaar.[6] Uit een systematic review blijkt, dat door middel van teledentistry betrouwbare beoordelingen over de mondgezondheid van de patient gedaan kunnen worden.[7]

Om teledentistry efficiënt in te zetten moeten bepaalde randvoorwaarden in orde zijn, zoals een goede internet verbinding, geschikte computer of mobiele telefoon met camera en microfoon. Tevens moet privacy gevoelige informatie veilig gedeeld kunnen worden en moeten de patient en behandelaar digitaal vaardig zijn.[8]

Betere toegang mondzorg door Teledentistry

Ondanks deze randvoorwaarden, kan teledentistry de toegankelijkheid van de mondzorg verbeteren. Bijvoorbeeld bij kwetsbare thuiswonende ouderen of verpleeghuisbewoners die moeilijk een mondzorgpraktijk kunnen bereiken, kan teledentistry een hulpmiddel zijn.[9]

Tijdens een huisbezoek kan een thuiszorgmedewerker via video-bellen met een mondhygiënist een inschatting maken van de mondgezondheid van de oudere en of nadere consultatie of behandeling nodig is. Door het inzetten van teledentistry is, hoeft de oudere niet naar de praktijk te reizen, wat soms te belastend is. Ook zou een QLF-camera (Quantitative Light-induced Fluorescence) ingezet kunnen worden voor nauwkeurige plaquedetectie waarbij de opname naar de mondhygiënist wordt gestuurd voor nadere diagnostiek.[10]

Meer innovatie en onderzoek is nodig hoe teledentistry het beste ingezet kan worden. De voorspelling dat teledentistry binnen 5 jaar een onmisbaar onderdeel is in de mondzorg, durf ik wel aan. Want wie had 15 jaar geleden gedacht dat je met een telefoon kan fotograferen of videobellen en dat we op mars zouden landen.

Lees ook: Veg(an) dieet en mondgezondheid

Bronnen

1.Abbas B, Wajahat M, Saleem Z, Imran E, Sajjad M, Khurshid Z. Role of Teledentistry in COVID-19 Pandemic: A Nationwide Comparative Analysis among Dental Professionals. Eur J Dent. 2020;14(S 01):S116-S122.
2.Haider MM, Allana A, Allana RR. Barriers to Optimizing Teledentistry During COVID-19 Pandemic. Asia Pac J Public Health. 2020;32(8):523-524.
3.Byrne E, Watkinson S. Patient and clinician satisfaction with video consultations during the COVID-19 pandemic: an opportunity for a new way of working [published online ahead of print, 2020 Nov 28]. J Orthod. 2020;1465312520973677.
4.Crawford E, Taylor N. The effective use of an e-dentistry service during the COVID-19 crisis. J Orthod. 2020;47(4):330-337.
5.Rahman N, Nathwani S, Kandiah T. Teledentistry from a patient perspective during the coronavirus pandemic [published online ahead of print, 2020 Aug 14]. Br Dent J. 2020;1-4.
6.Giudice A, Barone S, Muraca D, et al. Can Teledentistry Improve the Monitoring of Patients during the Covid-19 Dissemination? A Descriptive Pilot Study. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(10):3399.
7.Alabdullah JH, Daniel SJ. A Systematic Review on the Validity of Teledentistry. Telemed J E Health. 2018;24(8):639-648.
8.Estai M, Kruger E, Tennant M, Bunt S, Kanagasingam Y. Challenges in the uptake of telemedicine in dentistry. Rural Remote Health. 2016;16(4):3915.
9.Aquilanti L, Santarelli A, Mascitti M, Procaccini M, Rappelli G. Dental Care Access and the Elderly: What Is the Role of Teledentistry? A Systematic Review. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(23):9053.
10.Park SW, Kahharova D, Lee JY, et al. Clinical assessment of an automated fluorescent plaque index scoring with quantitative light-induced fluorescence. Photodiagnosis Photodyn Ther. 2020;32:102011.

0