Proefschrift

0.00

Categorie:

Beschrijving

Proefschrift ‘Chlorhexidine solution and pneumonia in care-dependent elderly people’  – Vanessa Hollaar

De onderzoeken in dit proefschrift geven inzicht in:
1. hoe dagelijkse mondverzorging bij zorgafhankelijke patiënten door verpleegkundigen wordt uitgevoerd en welke kennis en vaardigheden aanwezig zijn.
2. welke symptomen, (medische) risicofactoren of ziekten worden geassocieerd met longontsteking (pneumonie) of een longontsteking door verslikking (aspiratie pneumonie) bij verpleeghuisbewoners.
3. of door het toevoegen van een spoelmiddel met 0.05% chloorhexidine aan de dagelijkse mondverzorging bij verpleeghuisbewoners met slikproblemen (dysfagie) de incidentie van aspiratie pneumonie afneemt.