In Blog, Oralevidence

Er bestaan verschillende manieren om cariës te behandelen bij kinderen, waaronder de zogenaamde niet-restauratieve technieken, zoals de Hall-techniek. Deze techniek voor het behandelen van cariës in melkmolaren is ontwikkeld door tandarts Norna Hall in de jaren ’80 van de vorige eeuw. Bij de Hall-techniek wordt door middel van het cementeren een voorgevormde metalen kroon over een carieuze dentinecaviteit geplaatst zonder preparatie van het gebitselement en zonder het gebruik van lokale verdoving [1]. Door het plaatsen van een kroon wordt het ontstaan van biofilm op het betreffende gebitselement voorkomen [2]. Maar hoe effectief is de Hall-techniek om cariës bij kinderen te behandelen?

Hieronder een aantal evidence-based facts

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de Hall-techniek. In het onderzoek van Ludwig et al. (2014) werd de Hall-techniek vergeleken met de techniek waarbij voor het plaatsen van het kroontje eerst de cariës verwijderd werd. De behandeling met de Hall-techniek bleek even succesvol als de andere behandeling [3]. In een recent randomized controlled trial (RCT) werd de Hall-techniek bij het behandelen van kinderen met een hoog cariës risico vergeleken met non-restorative caries treatment (NRCT) en conventionele restauraties (CR). Na 2 ½ jaar bleek 93% van de behandelingen met de Hall-techniek succesvol in vergelijking met 70% van NRCT en 67% van CR. Er was sprake van een significant verschil tussen de Hall-techniek ten opzichte van NRCT en CR [4].

Walkiria made by MusgUrbanu

Daarnaast blijkt de Hall-techniek bij kinderen minder ongemak te veroorzaken dan het plaatsen van restauraties met roterend instrumentarium [5,6]. Ook een ander onderzoek toonde aan, dat na 5 jaar de Hall-kronen gemiddeld succesvoller waren dan de andere restauraties [7]. En andere (literatuur) onderzoeken bevestigen ook dat de Hall-techniek een succesvolle behandelmethode is [8,9].

Tot slot

Naar aanleiding van de resultaten uit deze onderzoeken, lijkt de Hall-techniek lijkt de aangewezen behandeltechniek bij de behandeling van meervlakscaviteiten bij tijdelijke molaren [1,2]. Dat neemt niet weg, dat een overweging van  andere behandelopties voor het behandelen van cariës nodig blijft [1]. Een ander belangrijk aandachtspunt bij het toepassen van de Hall-techniek is, dat de cariësontwikkeling niet wordt geremd [2].

Aangezien cariës een multifactoriële ziekte is, moet er aandacht blijven voor een dagelijkse goede mondhygiëne en een goed voedingspatroon met een beperkt suikergebruik. Leefstijl en de voorkeuren van het kind en ouders spelen dus een rol bij de keuze van de behandelinterventie. Naast het behandelen van de cariës met eventueel de Hall-techniek, blijft het geven van voorlichting en instructie aan het kind en de ouders noodzakelijk om cariës in de toekomst te voorkomen en definitief stop te zetten.

Bronnen

1. Innes NP, et al. The Hall Technique 10 years on: Questions and answers. Br Dent J. 2017;222(6):478-483.
2. Frencken JE. Hoe zinvol is restauratieve behandeling van het tijdelijk gebit? Ned Tijdschr Tandheelkd 2017; 124: 187-192
3. Ludwig KH, et al. The success of stainless steel crowns placed with the Hall technique: a retrospective study. J Am Dent Assoc 2014; 145: 1248-1253.
4. Santamaría RM, et al. Alternative Caries Management Options for Primary Molars: 2.5-Year Outcomes of a Randomised Clinical Trial. Caries Res. 2017;51(6):605-614.[Epub ahead of print]5. Leal SC, et al. Dental anxiety and pain related to ART. J Appl Oral Sci 2009; 17: 84-88.
6. Innes NP, et al. Preformed crowns for decayed primary molar teeth. Cochrane Database Syst Rev 2015: CD005512.
7. Innes NP, et al. Sealng caries in primary molars: randomized control trial, 5-year results. J Dent Res 2011; 90: 1405-1410.
8. Clark W, et al. Success rates of Hall technique crowns in primary molars: a retrospective pilot study. Gen Dent. 2017;65(5):32-35.
9. Seale NS & Randall R. The use of stainless steel crowns: a systematic literature review. Pediatr Dent. 2015;37(2):145-60.

0