In Blog, Oralevidence

Cannabis bevat verschillende stoffen, maar de belangrijkste zijn delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) en cannabidiol (CBD), behorend tot de cannabinoïden. THC is de werkzame stof in cannabis die zorgt voor het psychoactieve effect en dus voor het gevoel van ‘stoned’ of ‘high’. CBD heeft geen psychoactieve effecten maar beïnvloedt de werking van THC. Mogelijk dat CBD sommige negatieve effecten van THC kan tegengaan, zoals het verzwakken van het tripperige effect van THC.[1,2]

Wietolie

In (sociale) media verschijnen berichten over de toepassing van ‘wietolie’. Deze olie bevat CBD.[3] CBD wordt steeds meer gebruikt omdat mensen er voordelen van denken te ervaren. Het zou bijvoorbeeld klachten rond slaapproblemen, angstaanvallen, epilepsie, chronische pijn, reumatoïde artritis en psychoses doen afnemen. Volgens het Trimbos-instituut is er geen sluitend wetenschappelijk bewijs voor alle toepassingen van CBD. Uit anekdotisch bewijs blijkt echter wel dat cannabisolie voordelen kan hebben voor sommige mensen.

Volgens het Trimbos Instituut kan CBD als ‘veilig’ worden beschouwd, maar wetenschappelijk onderzoek dat specifiek is opgezet naar de toxiciteit van CBD ontbreekt. Uit diverse klinische studies waarin CBD gedurende langere tijd (meestal oraal, vaak 300mg/dag) werd toegediend, bleek dat deze stof niet of nauwelijks tot bijwerkingen leidde.[4] Op dit moment is er via de wetenschappelijke database PubMed geen onderzoek te vinden over de mogelijke positieve of negatieve invloed van olie met CBD op de mondgezondheid.

Summer bud by Megan burns

Cannabis en parodontitis

Recent is er wel een systematische review met een meta-analyse gepubliceerd over het roken van cannabis en parodontitis. Het blijkt dat het gebruik van cannabis vaker is geassocieerd met het voorkomen van parodontitis.[5]  Op welke manier cannabis de gingivale weefsels nu precies beïnvloedt, is nog niet volledig duidelijk.[6] Wat wel bekend is uit een experimenteel onderzoek dat bij ratten is uitgevoerd, is dat cannabisrook een negatieve invloed heeft op het alveolaire bot. En dat het gebruik van cannabis geen botverlies veroorzaakt, maar wel het effect versterkt als er al botverlies is opgetreden.[7]

Meer onderzoek nodig

Tevens is er geen recent langdurige epidemiologisch onderzoek bekend waarin het gebruik van cannabis en de mogelijke invloed op het ontstaan van cariës is onderzocht. In 2009 beschreef Schulz-Katterbach et al. dat cannabisgebruikers een verhoogd cariës risico zouden hebben. De levensstijl van deze cannabisgebruikers in combinatie met tijdelijke hyposalivatie na het gebruik van cannabis is mogelijk van invloed op het ontstaan van cariës.[8] Meer onderzoek naar de effecten van cannabisgebruik op de orale en parodontale gezondheid is nodig.

Lees meer: Groene thee en mondgezondheid

Bronnen

1.Jellinek. Wat is CBD ? Februari 2017. [https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/wat-is-cbd]. Geraadpleegd 5 maart 2019
2.Jellinek. Wat zijn cannabinoefden ? Februari 2017. [https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/wat-zijn-cannabinoefden]. Geraadpleegd 5 maart 2019.
3.Radar, Avro Tros. Uitzending 4 maart 2019. [https://radar.avrotros.nl/hulp-tips/hulpartikelen/item/cbd-olie-dit-moet-je-weten] 4.Niesink R. & van Laar M. THC, CBD en de gezondheidseffecten van hasj en wiet, update 2016. Trimbos-instituut.
5.Chisini LA. et al. Is the use of Cannabis associated with periodontitis? A systematic review and meta-analysis. J Periodontal Res. 2019. doi: 10.1111/jre.12639.
6.Mederos M. et al. Influence of cannabis use on periodontal disease: a scoping review. Odontoestomatologia, 2018;31:4-15.
7.Nogueira-Filho GR. et al. Impact of cannabis sativa (marijuana) smoke on alveolar bone loss: a histometric study in rats. J Periodontol. 2011;82(11):1602-7.
8.Schulz-Katterbach M. et al. Cannabis and caries-does regular cannabis use increase the risk of caries in cigarette smokers? Schweiz Monatsschr Zahnmed. 2009;119(6):576-83.

 

0