In Blog, Oralevidence

Bij de meeste mondzorgprofessionial is inmiddels wel bekend, dat elektrisch poetsen met een oscillerende-roterende borstel de meeste plaque verwijdert [1]. Maar als de patiënt met een handtandenborstel wil blijven poetsen, wat is dan het beste evidence-based advies wat je kan geven ?

Ronde of tabs toelopende filamenten ?

Er zijn verschillende onderzoeken, waarbij de handtandenborstel met tabs toelopende of ronde filamenten (borstelharen) zijn onderzocht. Een recent gepubliceerde systematic review concludeerde, dat beiden soorten borstelharen even effectief zijn in het verwijderen van plaque [2].

3 B’s regel effectief ?

De gemodificeerde Bass-methode is een poetsmethode die veel wordt geadviseerd, echter geeft deze poetsmethode niet aan bij welke elementen of vlakken de patiënt moet beginnen met poetsen [3]. Door mondzorgprofessionals wordt er regelmatig geadviseerd om linguaal te beginnen met poetsen met de zogenaamde ‘binnen-buiten-bovenop’ of 3B’s-regel. Linguale vlakken zouden meer plaque hebben en lastiger te reinigen zijn, waardoor bij deze vlakken het beste gestart kan worden met poetsen.

Van der Sluijs et al. (2016) onderzocht in een split-mouth onderzoek of het advies om linguaal te beginnen met poetsen in plaats van buccaal zorgt voor meer plaqueverwijdering. Echter werden er geen significante verschillen gevonden in de gemiddelde plaqueverwijdering bij de start bij de linguale ten opzichte van het beginnen met poetsen bij buccale vlakken [4].

Dus aan de hand van dit onderzoek lijkt het poetsadvies om linguaal te beginnen met poetsen de gemiddelde plaqueverwijdering niet te verhogen. Of dit advies ook niet effectief is bij het gebruik van een elektrische tandenborstel, is niet bekend en zal nader onderzocht moeten worden.

Tandenborstel binnen 3 maanden vervangen (on)nodig ?

Fabrikanten van tandenborstels, maar ook mondzorgprofessionals, adviseren regelmatig om de handtandenborstel te vervangen na 3 maanden. Uit onderzoek blijkt dat er gemiddeld evenveel plaque wordt verwijderd door een 3 maanden oude handtandenborstel ten opzichte van een nieuwe handtandenborstel [5].

Niet de ‘leeftijd’ van de tandenborstel, maar de mate van slijtage van de tandenborstel is van invloed op de plaque verwijdering [5]. De slijtage verschilt echter per tandenborstel én patiënt, waardoor dus een 3 maandelijks advies om de tandenborstel te vervangen niet gehandhaafd kan worden.

Evidence-Based Poets Advies

Als mondzorgprofessional kun je nu weer een up-to-date advies over de handtandenborstel geven. Om evidence-based te handelen, moet er een integratie en afweging plaatsvinden van de voorkeuren van de patiënt, ervaring van de behandelaar en de evidentie. Betrek dus ook de patiënt bij het bepalen wat de beste poetsmethode en tandenborstel voor de patiënt is. Op deze manier wordt er een advies op maat gegeven. Een goede begeleide instructie kan er voor zorgen, dat er meer plaque wordt verwijderd en de patiënt niet meer ‘onder de plak zit’.

Lees ook: 4 Evidence-based updates over tandenpoetsen

Referenties
  1. Yaacob M, et al. Powered versus manual toothbrushing for oral health. Cochrane Database Syst Rev. 2014;6:CD002281.
  2. Hoogteijling F, et al. The effect of tapered toothbrush filaments compared to end-rounded filaments on dental plaque, gingivitis and gingival abrasion: a systematic review and meta-analysis. Int J Dent Hyg. 2017 [Epub ahead of print].
  3. Wainwright J, et al 2014. An analysis of methods of toothbrushing recommended by dental associations, toothpaste and toothbrush companies and in dental texts. Br Dent J. 2014;217:E5.
  4. Van der Sluijs E, et al. A specific brushing sequence and plaque removal efficacy: a randomized split-mouth design. Int J Dent Hyg. 2016 [Epub ahead of print].
  5. Rosema NA, et al. Plaque-removing efficacy of new and used manual toothbrushes – a professional brushing study. Int J Dent Hyg. 2013;11:237- 243.

Deze blog is een bewerking van de column, die verschenen is in Nederlands Tijdschrift voor Mondhygiëne, nr 3, 2017.

 

0