In Oralevidence, Uncategorized

Steeds vaker zie je reclames voor de beugel-trend, waarbij je zelf gemaakte foto’s van je gebit via je smartphone naar een orthodontist stuurt en dan een ‘onzichtbare’ beugel (clear aligner) thuis gestuurd krijgt en zelf moet plaatsen.

Een clear aligner is een transparant, veerkrachtig, soepel en dun bitje, die strak om de gebitselementen zit. Door de flexibiliteit van het materiaal is het mogelijk om één of meerdere gebitselementen te verschuiven en de tandstand te corrigeren. Clear aligners worden om de 1 á 2 weken omgewisseld, waarbij iedere clear aligner voor een gedeelte van de correctie zorgt [1].

Maar hoe effectief is een orthodontische behandeling met een clear aligner in vergelijking met een vaste beugel ? En welke voordelen hebben clear aligners ten opzichte van een vaste beugel ?

Clear aligner beter ?

Op basis van de huidige evidentie is er geen eenduidig antwoord te geven of een clear aligner beter, sneller en langduriger de tandstand verandert in vergelijking met een vaste beugel. De conclusies uit verschillende systematic reviews spreken elkaar hierin tegen.

Ke et al. (2019) en Robertson et al. (2020) vonden dat clear aligners effectief zijn in het veranderen van bepaalde tandstanden [2,3]. Terwijl Papageorgiou et al. (2020) concludeerde dat vaste beugels bij milde tot ernstige malocclusies een beter en langduriger behandelresultaat gaven dan clear aligners [4].

Over het algemeen lijken vaste beugels effectiever te zijn in het verbeteren van complexere malocclussies, zoals bij een grotere overjet, rotatie en infrapositie [1,4]. Clear aligners kunnen waarschijnlijk beter in gezet worden bij minder complexe malocclussies.

Tevens blijkt er geen eenduidige conclusie uit de evidentie of er een korte behandelperiode en minder stoeltijd nodig zijn bij clear aligners ten opzichte van een vaste beugel [2,3,5].

Made by Camila Fernandez

Minder pijn

Een orthodontische behandeling kan pijnlijk zijn. Patiënten die met een clear aligner (Invisalign) worden behandeld, lijken tijdens de eerste paar dagen van de behandeling minder pijn te ervaren dan patiënten die een vaste beugel hebben gekregen. Een clear aligner zorgt vermoedelijk voor een lagere pijnniveau doordat er minder spanning, druk, gevoeligheid ontstaat dan bij een vaste beugel.

Het hogere pijnniveau bij een vaste beugel wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de behandeling van complexere malocclusies met bijkomende grotere migraties van de gebitselementen. Het verschil in het pijnniveau tussen beide beugels verdwijnt na een paar dagen [6].

Plak verwijderen

Bij een vaste beugel wordt een optimale plakverwijdering vaak bemoeilijkt. Bij clear aligners werden bij volwassen patiënten gunstigere plakscores en pocketdiepten gevonden in vergelijking met patiënten met vaste beugels.

Bij adolescenten met clear aligners worden bij zowel plakscore, pocketdiepte en bloeding na sonderen en gingivale ontsteking betere resultaten gevonden dan bij adolescenten met een vaste beugels. Echter moeten deze resultaten met een nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, vanwege de lagere kwaliteit van de evidentie [7].  

Afsluitend

Op basis van de huidige evidentie is het lastig om aan te geven welke van deze orthodontische behandelingen de ‘beste’ optie is. Behandelaars moeten bij de keuze voor een vaste beugel of clear aligner verschillende aspecten afwegen [3], zoals de ernst van de malocclusie, kosten, behandelduur, mondgezondheid, mondverzorging en ook de wensen van de patient.

Deskundig en professioneel advies en tussentijdse evaluaties zijn essentieel voor een succesvolle orthodontische behandeling. Een internetbeugel is om die redenen niet de meest handige keuze.

Lees ook: Effectieve plakverwijdering bij beugels

Bronnen

1.Doomen, R. A., Aydin, B., & Kuitert, R. (2018). Mogelijkheden en beperkingen van orthodontische behandeling met clear aligners. Een verkenning [Possibilities and limitations of treatment with clear aligners. An orientation]. Nederlands tijdschrift voor tandheelkunde, 125(10), 533–540.
2.Ke, Y., Zhu, Y., & Zhu, M. (2019). A comparison of treatment effectiveness between clear aligner and fixed appliance therapies. BMC oral health, 19(1), 24.
3.Robertson, L., Kaur, H., Fagundes, N., Romanyk, D., Major, P., & Flores Mir, C. (2020). Effectiveness of clear aligner therapy for orthodontic treatment: A systematic review. Orthodontics & craniofacial research, 23(2), 133–142
4.Papageorgiou, S. N., Koletsi, D., Iliadi, A., Peltomaki, T., & Eliades, T. (2020). Treatment outcome with orthodontic aligners and fixed appliances: a systematic review with meta-analyses. European journal of orthodontics, 42(3), 331–343.
5.Zheng M, Liu R, Ni Z, Yu Z. Efficiency, effectiveness and treatment stability of clear aligners: a systematic review and meta-analysis. Orthodo Craniofacial Res. 2017;20(3):127–33
6.Cardoso, P. C., Espinosa, D. G., Mecenas, P., Flores-Mir, C., & Normando, D. (2020). Pain level between clear aligners and fixed appliances: a systematic review. Progress in orthodontics, 21(1), 3.
7.Oikonomou, E., Foros, P., Tagkli, A., Rahiotis, C., Eliades, T., & Koletsi, D. (2021). Impact of Aligners and Fixed Appliances on Oral Health during Orthodontic Treatment: A Systematic Review and Meta-Analysis. Oral health & preventive dentistry, 19(1), 659–672.

0